พลังงานแสงอาทิตย์

posted on 06 Jul 2011 21:07 by gun123game
พลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์
พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต
ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและสิ่งต่างๆมากมาย
ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์มากมาย เช่น
การใช้ความร้อนของพลังงานแสงอาทิตย์
ไม่ว่าจะเป็นการตากผ้า ใช้ถนอมอาหาร
และที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
คือ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า โดย โซลาเซล
โทษของพลังงานแสงอาทิตย์
โทษของพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่เกิดจาก
ฝีมือของดวงอาทิตย์ แต่เกิดจากฝีมือมนุษย์
ที่ได้ทำลายทรัพยากรณ์ธรรมชาติลงไปมากมาย
จึงทำแสงของดวงอาทิตย์นั้นเริ่มร้อนขึ้นๆ ทุกวัน
หรือที่กำลังเกิด ภาวะ โลกร้อน อยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (223.204.99.243|192.168.7.23, 223.204.99.243) on 2014-10-09 13:08