แสง

posted on 06 Jul 2011 20:50 by gun123game
แสง คือ พลังงานอย่างหนึ่ง ที่เกิดได้จากหลายที่
เช่น ดวงอาทิตย์ หลอดไฟ เป็นต้น
จำแนกวัตถุตามการส่องผ่านของแสงได้ดังนี้

- วัตถุโปร่งใส คือวัตถุที่ยอมให้แสงส่องทะลุผ่านได้โดยง่าย

- วัตถุโปร่งแสง คือวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านไปได้เพียงบางส่วน

- วัตถุทึบแสง คือวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านไปได้เลย

สมบัติพื้นฐานของแสงได้แก่

- ความเข้ม ซึ่งปรากฏแก่สายตามนุษย์ในรูปความสว่างของแสง

- ความถี่ ซึ่งปรากฏแก่สายตามนุษย์ในรูปสีของแสง

- โพลาไรเซชัน ซึ่งโดยปกติมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้

การเดินทางของแสง

ในแต่ละวัน  ถ้าเราสังเกตรอบตัวเราจะเห็นการเดินทางของแสง

เช่นลำแสงของไฟฉาย  แสงจากเครื่องฉายภาพยนตร์ที่พุ่งไปยังจอ

 เป็นต้น   เราจะเห็นว่า ลำแสงเหล่านั้นจะพุ่งไปเป็น  เส้นตรง   

แต่ในบางสถานที่อาจสังเกตยาก หากฉากหลังที่อยู่ระหว่างลำแสง

กับสายตามีความสว่าง  ถ้าจะสังเกตไห้ชัดเจน ควรทดลอง หรือสังเกตในที่มืด

Comment

Comment:

Tweet