ไฟฟ้า

posted on 05 Jul 2011 20:44 by gun123game
ไฟฟ้า คือ พลังงานอย่างหนึ่งจำเป็นมากในปัจจุบัน
อาจจะพูดได้ว่าถ้าขาดไฟฟ้าไป พวกเราทุกคนก็คง
จะทำอะไรไม่ถูก เพราะในปัจจุบัน ไมาว่าจะมองไปทางไหน
ก็มีแต่เครื่องอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่จำเป็นต้องใช้
ไฟฟ้าในการทำงาน ทั้งนั้น
 
แหล่งพลังงานไฟฟ้า
 หรือแล่งจ่ายไฟฟ้า คือ ที่ที่ปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมา
แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. แบตเตอรี่
2. เซลล์แสงอาทิตย์
3. เจอเนอเรเตอร์
4. แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ของพลังงานไฟฟ้า

 

 

ไฟฟ้านั้นมีประโยชน์มากมาย เช่น

-  ให้ความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า ฯลฯ
 -  ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก เช่น กระดิ่งไฟฟ้า ออด ฯลฯ
 -  ทำให้เกิดแรงหรือพลังงานกล ใช้แทนแรงงานคน
    เช่น มอเตอร์หมุนพัดลม สว่าน ฯลฯ
- สามารถใช้ในด้านการอำนวยความอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
 
โทษของพลังงานไฟฟ้า
- ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
- ทำให้มนุษย์เสื่อมลง เพราะ ความสะดวกสะบาย
- การใช้ไฟฟ้ามากเกินไปทำให้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
  และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

Comment

Comment:

Tweet