แรงดึงดูดของโลก

posted on 05 Jul 2011 20:30 by gun123game
บางทีผมก็สงสัยว่าทำไมแม่เหล็กจึงสามารถ
ดูดเหล็กให้เข้าไปติดกับมันได้และเมื่อลองศึกษาดูแล้วก็พบว่า
อำนาจเร้นลับของแม่เหล็กนั้น   เกิดมาจากแรงดึงดูดของ
อนุภาคปรมาณูที่เป็นส่วนประกอบย่อยที่สุดของแม่เหล็กนั่นเอง
 
แม่เหล็กมีส่วนสำคัญในการทำส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
เช่น  ในโทรศัพท์  วิทยุ   วิทยุโทรภาพ   และในเครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า  
เช่น  มอเตอร์ไฟฟ้า   และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า   เป็นต้น
 
โลกเราก็เปรียบเสมือนแม่เหล็กแท่งหนึ่ง   เพราะมันมีอำนาจดึงดูด
ให้วัตถุต่าง ๆ ไม่สามารถลอยออกไปนอกโลกได้ แรงดึงดูดนี้ เรีกว่า
"แรงโน้มถ่วงของโลก" ซึ่งแรงโน้มถ่วงนี้ต่างจากแม่เหล็กตรงที่
แม่เหล็กสามารถดูดได้เฉพาะ โลหะ เท่านั้น แต่โลกของเรานั้นสามารถ
ดูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บอนโลกไม่ให้หลุดลอยออกไปนอกโลกได้
 
เซอร์ไอแซคนิวตันได้ค้นพบและอธิบายให้ทราบถึงอำนาจ
แห่งเร้นลับของแรงโน้มถ่วงของโลกได้เมื่อ   ค.ศ. 1687  
เขาให้หลักเกณฑ์ไว้ว่าเทห์ต่าง ๆ   ย่อมมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน  
ถ้ามีขนาดใหญ่มากก็มีแรงดึงดูดมาก   ถ้ามีความหนาแน่นมากก็
มีแรงดึงดูดมากด้วยเหตุนี้เองโลกซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าบรรดา
เทห์ทุกชนิด   ที่อยู่ในโลกนี้จึงสามารถดูดทุกสิ่งอยู่ได้   แม้กระทั่ง
ดวงจันทร์ 

edit @ 5 Jul 2011 20:40:15 by wAnTxsoYo

Comment

Comment:

Tweet