การสืบพันธ์

posted on 05 Jul 2011 19:42 by gun123game
การสืบพันธ์
คือ การสร้างลูก หรือ การสร้างสิ่งมีชวิตใหม่ขึ้นมา
เพื่อสืบทอดตระกูลหรือเผ่าพันธ์ของตนเอง ไม่ให้สูญพันธ์กัน
การสืบพันธ์มี 2 แบบ คือ
1) การสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ คือการที่ต้องใช้
   เพศผู้กับเพศเมียของพืชหรือสัตว์
2) การสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศ คือ การที่สามารถเพิ่มลูกหลานโดย
   ไม่ต้องใช้เพศมาเกี่นวข้อง
 
การสืบพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
มีทั้งแบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศ
แบบไม่อาศัยเพศนั้น คือการ แบ่งเซล์ และการแตกหน่อ
ส่วนอาศัยเพศนั้น คือ การแลกสารพันธุกรรมกัน
การสืบพันธ์ของสัตว์
มีทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ
แบบอาศัยเพศก็ คือ การที่อาสุจิกับไข่ผสมกัน หรือที่เรียกว่าการปฏิสนธิ
ส่วนแบบไม่อาศัยเพศ คือ การแตกหน่อ
 
การสืบพันธ์ของพืชมีดอก
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกจะต้องมีการรวมกัน
ของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย
ซึ่งเกิดขึ้นในดอก ดังนั้นดอกจึงเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ของพืชดอก  

Comment

Comment:

Tweet