ร่างกายของมนุษย์

posted on 04 Jul 2011 20:32 by gun123game
ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยระบบหลักๆ 11 ระบบ

ระบบทางเดินอาหาร - การกินอาหาร และขับถ่าย
ระบบโครงกระดูก - เป็นโครงสร้างของร่างกาย
ระบบกล้ามเนื้อ - เป็นโครงสร้างของร่างกาย
ระบบประสาท - เป็นศูนย์รวมประสาทการสั่งงานและการทำงาน
ระบบต่อมไร้ท่อ - เป็นศูนย์รวมการทำงานโดยฮอร์โมน
ระบบไหลเวียนโลหิต - การไหลเวียนของเลือด
ระบบหายใจ - การขับคาร์บอนไดออกไซด์และการรับออกซิเจน
ระบบสืบพันธุ์ - ผลิตลูกหลาน
ระบบปกคลุมร่างกาย - ผิวหนังปกคลุมร่างกาย
ระบบน้ำเหลือง - ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ - ขับถ่ายของเสีย

อวัยวะของมนุษย์ แบ่งตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

ศีรษะและคอ

สมอง ใบหน้า หู เบ้าตา ตา ปาก ลิ้น ฟัน จมูก หนังศีรษะ กล่องเสียง คอหอย ต่อมน้ำลาย เยื่อหุ้มสมอง

ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ 

หลัง

กระดูกสันหลัง ไขสันหลัง

อก

ต่อมน้ำนม ปอด หัวใจ ประจันอก หลอดอาหาร กะบังลม ต่อมไทมัส

ท้อง

เยื่อบุช่องท้อง กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น หรือ ดูโอดีนัม ลำไส้ ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ตับ ม้าม ตับอ่อน ไต ต่อมหมวกไต ไส้ติ่ง

เชิงกราน และฝีเย็บ

เชิงกราน กระเบนเหน็บ ก้นกบ รังไข่ ท่อนำไข่ มดลูก ช่องคลอด โยนี คลิตอริส หรือ ปุ่มกระสัน ฝีเย็บ กระเพาะปัสสาวะ อัณฑะ ไส้ตรง องคชาต

รยางค์บนและรยางค์ล่าง

กล้ามเนื้อ กระดูก เส้นประสาท มือ ข้อมือ ข้อศอก ไหล่ สะโพก เข่า ข้อเท้า

Comment

Comment:

Tweet