ภูเขาไฟ คือ ภูเขาที่หินภายในโลกที่ถูกหลอมเหลวด้วยความดันและอุณหภูมิสูง ปะทุผ่านขึ้นมายังพื้นโลก
การจำแนกภูเขาไฟตามรูปร่าง
1กรวยภูเขาไฟสลับชั้น เป็นภูเขาไฟซึ่งเกิดจากการสลับหมุนเวียนของชั้นลาวา และเศษหิน
2ภูเขาไฟรูปโล่ (Shield Volcano) เป็นภูเขาไฟที่มีขนาดใหญ่ โดยภูเขาไฟชนิดนี้เกิดจาก ลาวาที่ไหลด้วยความหนืดต่ำ
3กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder Cone) ภูเขาไฟชนิดนี้จะสูงชันมาก และเกิดจากลาวาที่พุ่งออกมาทับถมกัน
สาเหตุการเกิดภูเขาไฟ
เนื่องจากเปลือกโลกชั้นนอกของโลกเรามีพื้นที่ไม่เรียบเสมอกันเปลือกโลกชั้นในมีลักษณะเป็นหินเมื่อได้รับความร้อนที่แผ่ออกมาจากแก่นโลกทำให้กลายเป็นหินเหลวหนืดที่เรียกว่าแมกมา และเมื่อได้รับความร้อนจากแก่นโลกมากเข้าก็จะไหลวนเวียนเหมือนกับน้ำในกาต้มน้ำร้อนที่วิ่งไปรอบกาน้ำพร้อมกับส่งควันออกมาตามช่องระบายภูเขาไฟก็เช่นกันและในที่สุดก็ระเบิดออกมาตามรอยแยกของแผ่นดิน
ภูเขาไฟในประเทศไทย
ภูเขาไฟดอยผาคอกจำป่าแดด และปล่องภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู จังหวัดลำปาง
ภูเขาพระอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ภูเขาหลวง จังหวัดสุโขทัย
ภูเขาพนมสวาย(วนอุทยานพนมสวาย) จังหวัดสุรินทร์ สถิติอยู่ที่ 52 ครั้ง
ภูเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย
เขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

Comment

Comment:

Tweet

#1 By (182.53.90.227|182.53.90.227) on 2015-02-08 12:45