น้ำ

posted on 07 Jul 2011 06:49 by gun123game
น้ำ คือ ของเหลวอย่างหนึ่ง ที่มีอยู่มากที่สุดบนโลก
และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเรามากที่สุด
น้ำนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น
ไอน้ำ น้ำแข็ง น้ำ เป็นต้น
วัฏจักร ของ น้ำ
 
- น้ำจากต้นน้ำใหลมาให้ผู้คนได้ใช้
- น้ำในมหาสุทรระเหยขึ้นเป็นไอน้ำ และก่อตัวเป็นก้อนเมฆ
- เมื่อก้อนเมฆอิ่มตัวจึงตกลงมาเป็นฝน และใหลกลับมาดังเดิม
ประโยชน์ของน้ำ
ประโยชน์ของน้ำนั้นมีมากมาย ให้เราได้ใช้
ไม่ว่าจะเป็น การซักผ้า ล้างจาน รถต้นไม้
หรือแม้แต่ ให้เราได้ดื่มกิน
โทษของของน้ำ
โทษของน้ำนั้นก็ร้ายแรงมากเช่นกัน คือ
ภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
น้ำท่วม คลื่นยักษ์ พายุฝน เป็นต้น

ลม

posted on 06 Jul 2011 22:16 by gun123game
ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ในแนวนอน
การเรียกชื่อลมนั้นเรียกตามทิศทางที่ลมนั้นๆ
พัดมา เช่น ลมที่พัดมาจากทิศเหนือเรียกว่า ลมเหนือ
 
ประโยชน์ของลม
1.ผลิตกระแสไฟฟ้า
2.ทำให้ผ้าแห้ง
3.ทำให้อากาศไหลเวียน
โทษของลม
โทษของลมนั้น ไม่ได้มีมากมายแต่โทษของลม
นั้นส่วนใหญ่ก็คือภัยธรรมชาติที่เกิดจากลม
อย่างเช่น พายุต่างๆ มากมาย
และโดยในปัจจุบันมนุษย์ได้ทำลายธรรมชาติ
ไปมากมายจึงทำให้เกิด ภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
เราจึงควรช่วยกันรักษาธรรมชาติเพื่อที่จะช่วย
ลดภัยธรรมชาติลง และเพื่อรักษาชีวิตของพวกเราด้วย

edit @ 6 Jul 2011 22:43:02 by wAnTxsoYo

พลังงาน นิวเคลียร์

posted on 06 Jul 2011 21:31 by gun123game
พลังงานนิวเคลียร์
เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งให้พลังงานที่สูงมาก
เกิดจาก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์
บางครั้งใช้แทนกันกับคำว่า พลังงานปรมาณู
พลังงานนิวเคลียร์ สามารถปลดปล่อยออกมา
เป็นพลังงานหลายรูปแบบ เช่น พลังงานความร้อน
รังสีแกมมา อนุภาคเบต้า อนุภาคอัลฟา อนุภาคนิวตรอน เป็นต้น
ประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์
ด้านเกษตรกรรม งานในด้านนี้ที่ประสบความสำเร็จมากคือ
การวิจัยด้านการฉายรังสีอาหารโดยใช้รังสีแกมมาช่วยยืดอายุ
การเก็บของอาหารทั้งพืชผัก ผลไม้ ได้เป็นอย่างดี โดยจะช่วย
ยับยั้งการงอกของพืชผัก ชะลอการสุกของผลไม้และช่วยทำลาย
แมลง พยาธิ หรือจุลินทรีย์ ผลิตผลทางการเกษตร
ด้านการแพทย์ ปัจจุบันมีการนำเทคนิคด้านนิวเคลียร์มาใช้ใน
ทางการแพทย์หลายด้าน เช่น ด้านการตรวจและวินิจฉัย
โดยการใช้เทคนิค Radioimmunoassay (RIA)
สำหรับตรวจวัดสารที่มีประมาณน้อยในร่างกาย
ด้านอุตสาหกรรม การผลิตเส้นใยสังเคราะห์สำหรับทอผ้า
 การผลิตปูนซีเมนต์ ไม้อัดแผ่นเรียบ กระเบื้อง กระดาษ
ผลิตภัณฑ์แก้ว เหล็ก หรือโลหะอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี การผลิตยางรถยนต์ การผลิตน้ำอัดลม
การเปลี่ยนสีอัญมณี การควบคุมคุณภาพในการก่อสร้างถนน เป็นต้น
อันตรายและความเสี่ยง

การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสีเป็นเวลานาน

อาจทำให้เนื้อเยื่อบางส่วนของร่างกายเสียหาย

หรือก่อให้เกิดมะเร็งในส่วนต่างๆของร่ายกายได้ เช่น

มะเร็งเม็ดเลือดขาว และยังทำให้ผู้ที่ได้รับมีความผิดปกติ

ทางเซลล์พันธุกรรมเช่น สัตว์เกิดไม่มีแขน ไม่มีขา ไม่มีตา

ไม่มีสมอง และยังทำลายคนที่ไม่รู้วิธีป้องกันป่วยลง

สรุปคือ พลังงานนิวเคลียร์นั้นมีประโยชน์มากมาย

แต่ก็มีโทษที่ร้ายแรงมากเหมือนกัน ซึ่งเราสามารถเห็นตัวอย่างได้

อย่างชัดเจน คือ การเกิดสารเคมีรั่วไหลของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ที่ญี่ปุ่นหลังจากการเกิดสึนามิ